Skip to main content

Oefentherapie Cesar en Mensendieck bij kinderen

Als Oefentherapeut kunnen wij mensen adviseren, coachen en begeleiden gedurende de hele levensloop.

Voor de allerjongsten

Voor de allerjongsten begint de behandeling al bij de eerste 1000 dagen vanaf bevruchting. Het begeleiden van de ouders in de zwangerschap, bij fysieke en/of mentale klachten, zorgt voor een zo goed mogelijke start van een nieuw leven.

Als er bij een baby sprake is van langer aanhoudende slaapproblemen kan Slaapoefentherapie worden ingezet. Slaapgedrag is te beïnvloeden, zowel in begeleiding van de ouders als, bij kinderen ouder dan 8 maanden, d.m.v. slaaptraining.
Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de nacht, maar werken wij met een 24-uurs aanpak.
Vaak werken we hierbij samen met het consultatiebureau.

Houdingstherapie; bij “tabled-nek” of “app-duim”

Bij de leeftijdsgroep schoolkind tot puber kunnen er echter ook andere klachten of aandoeningen spelen, waarbij Oefentherapie kan helpen. Denk hierbij aan houdingsafwijkingen als een versterkte lordose (holling) of kyfose (bolling) of een beginnende scoliose (zijdeingse kromming) van de wervelkolom en bijv nek-, arm, schouder-, hand- en/ of hoofdpijnklachten a.g.v. beeldschermgebruik. Maar ook hypermobiliteit (te beweeglijk zijn in je gewrichten) of om meer plezier te krijgen in bewegen.

Tijdens de pubertijd verandert er veel in het lichaam en leven van een jongere. Al bestaande houdingsafwijkingen kunnen (sterk) toenemen tijdens de groei. Door langer zitten op school en met huiswerk maken kunnen er nek-, schouder- of rugklachten ontstaan, zeker in combinatie met toenemend beeldschermgebruik.

Gezond opgroeien en ontwikkelen

Ook spanningshoofdpijn of klachten aan verschillende gewrichten kunnen ontstaan. Door samen met de jongere te kijken naar leefstijl, lichaamshouding en de manier van bewegen tijdens dagelijkse activiteiten, krijgt hij/zij grip op de klachten en werken we aan “gezond opgroeien en ontwikkelen”. Ook bij deze leeftijdsgroep kunnen slaapproblemen voorkomen, o.a. door het verschuiven van het bioritme, ervaren druk/stress op school of een ongezonde leefstijl. Binnen de Oefentherapie ligt bij deze leeftijdsgroep de nadruk op positieve gedragsverandering, waarbij we ook de 24-uurs aanpak gebruiken. Zie voor meer informatie hierover ook “Psychosomatische behandeling” bij kinderen en “Slaapoefentherapie bij kinderen

Prikkelverwerking

Daarnaast kunnen we helpen bij kinderen met prikkelverwerkingsproblemen. Prikkels van buitenaf (zien, horen, ruiken, proeven en voelen) en binnenuit (spier- en gewrichtsgevoel, evenwichtsgevoel en informatie uit onze organen) komen in onze hersenen binnen. De hersenen selecteren, voegen samen en verwerken deze informatie zodat we kunnen waarnemen, reageren en handelen. Bij prikkelsverwerkingsproblemen is deze verwerking anders: prikkels komen sterker binnen of juist minder sterk. Hierdoor kan het zijn dat een kind vertraagd, heviger of niet adequaat reageert op bepaalde prikkels. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind, op de motorische ontwikkeling en/of het leren op school. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vervelend, vreemd of onaangepast ervaren. Maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen.
De S.I.-therapeut richt zich op sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen. In onze praktijk passen we dit vooral toe bij kinderen met slaapproblemen, spanning gerelateerde klachten en gedragsaanpassingen. We werken niet met kinderen met een motorische achterstand, waar S.I. een (klein) onderdeel van is.