Skip to main content

Chronische pijn

De therapeuten van De Beweegpraktijk zijn aangesloten bij zowel het landelijke als het regionale netwerk Chronische pijn en gebruiken het hierdoor opgestelde chronische pijn-protocol als leidraad in de behandeling.

Behandeling

Tijdens de behandeling brengen we samen met u in kaart wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hier anders mee om kunt gaan. Omdat iedere persoon chronische pijn en de gevolgen ervan anders beleeft, maken we een behandeling op maat. Ook de behandelduur wisselt per persoon. U leert vaardigheden aan die u helpen bij het omgaan met chronische pijn. Hierbij is uw oefentherapeut als het ware uw coach.

De behandeling kan uit de volgende onderdelen bestaan:

1. Evenwicht belasting-belastbaarheid

U krijgt handvatten aangereikt voor een gezond evenwicht tussen:

  • belasting – dat wat u op een dag doet
  • belastbaarheid – dat wat u op een dag aankunt

Afwisseling tussen rust en activiteit, bewust kiezen tussen energiegevers en energienemers voorkomt over- of onderbelasting. Vanuit een goede balans bouwt u uw conditie, of de voor u belangrijke activiteiten verder op.

2. Lichaamsbewustwording/ontspanning

Leren ontspannen en u bewust worden van lichaamssignalen die duiden op spanning of ontspanning, helpen u:

  • uw grenzen te voelen
  • (bewuste) keuzes te maken
  • beter tegen de pijn te kunnen
3. Leren omgaan met de pijn

Om goed met de pijn en de gevolgen om te kunnen gaan, is het belangrijk om te weten hoe pijn precies werkt. Hoe ontstaat pijn en welke factoren hebben invloed op pijn? Daarbij gaan we uit van uw eigen situatie. U leert manieren waarop u zelf invloed kunt hebben op de pijn. Denk hierbij aan:

  • afleiding zoeken
  • gedachten over pijn veranderen
  • ondersteuning vragen
  • leren ontspannen