Skip to main content

Psychosomatische oefentherapie

Volwassenen

De psychosomatische oefentherapie biedt psychologische en paramedische hulp als combinatie in de vorm van een integrale en daarmee effectieve behandelmethodiek.
De belangrijkste ingang is het lichaam, we werken met therapeutisch lichaamswerk gecombineerd met gesprekstechnieken bijvoorbeeld vanuit de RET en NLP. We hebben veel overleg met psychologen en huisartsen en bedrijfsartsen en werken ook zonodig multidisciplinair
Therapeutisch lichaamswerk zijn: ontspanningstechnieken, ademtherapie, ervarings- en bewustzijn-oefeningen, expressieoefeningen, oefeningen uit de bioenergetica en uit de haptonomie en Mindfulness.

Uniek van deze psychosomatische aanpak is het therapeutische lichaamswerk waardoor de patiënt beter leert voelen, zich beter leert ontspannen en zich meer bewust wordt van lichamelijke (stress)signalen en van de emoties die daaraan verbonden zijn. Door dieper te ontspannen komt men dichter bij zichzelf, bij het voelen van emoties en bij het leren voelen van grenzen. En ga je ook meer voelen en ervaren waar je kracht zit.
Verbinding met het bewustzijn van het eigen lichaam- en gevoelssignalen is onontbeerlijk voor stressmanagement.

Kinderen

Kinderen ‘moeten’ van alles. Dit kan onder andere stress, angst en/of onzekerheden met zich brengen. Dit kan zich fysiek uiten, bijvoorbeeld door middel van hoofdpijn, buikpijn, slecht slapen, misselijkheid of wisselende fysieke klachten.

Jonge kinderen kunnen ervaringsgericht leren waardoor hun klachten worden opgeroepen of uitgelokt. Spelenderwijs leren ze een alternatief waardoor de spanning minder hoog oploopt. Het versterkt het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van het kind.
Oudere kinderen en pubers kunnen naast de ervaringsgerichte methode ook begeleid worden met inzichtelijke oefeningen/methoden.

Vaak is er nauw contact met ouder en leerkrachten. Bij complexere casussen wordt er gebruik gemaakt van de expertise binnen thermiJonG. Dit is een multidisciplinair overleg van verschillende zorgverleners in Lent en Nijmegen-Noord om de zorg voor kinderen van 0-18 jaar te verbeteren.