Skip to main content

Ouderen & thuistherapie

Thuistherapie

Thuistherapie wordt gegeven door een oefentherapeut die hiervoor een aanvullende opleiding heeft gevolgd. Deze thuistherapeut heeft als doel om vaker, sneller en beter betrokken te worden bij de zorg voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten.

Op deze manier kan de thuistherapeut helpen bij het handhaven van de thuissituatie, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd. Om als thuistherapeut zo effectief mogelijk te zijn wordt vaak in teamverband samen gewerkt met andere zorgverleners, zoals de medewerkers van de Thuiszorg of Buurtzorg, ergotherapeut, huisarts, maatschappelijke werk, etcetera.

Mobiliteit

Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende patiënten steeds vaker behoefte aan begeleiding op het gebied van mobiliteit, evenwicht, staan en lopen. Ook is – individueel gerichte – valpreventie voor deze groep vaak heel belangrijk. Verder zijn aanpassingen in de woonomgeving en training in dagelijkse vaardigheden vaker nodig om zo zelfredzaam en veilig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Voor al deze hulpvragen kan de thuistherapeut ingeschakeld worden.

Bij chronisch of terminaal zieken kan ondersteuning door middel van ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen of lichte massagetechnieken prettig zijn en verlichting geven.

Indicaties voor thuistherapie zijn onder andere achteruitgang in de mobiliteit of klachten bij: artrose, osteoporose, reumatische klachten. Na een (oude) beroerte, hartfalen, polyneuropathie en spierziekten, Parkinson, dementie, operatie of opname in het ziekenhuis, COPD (longemfyseem), kanker.

Therapeuten

Binnen De Beweegpraktijk verzorg ik de ouderen & thuistherapie.